Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Bilans

Zgodnie z par. 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 z późn. zm.) Informuję, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu za rok 2018 są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu w zakładce Aktualności

Data powstania: czwartek, 16 maj 2019 10:18
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2019 10:31
Opublikował(a): Szymon Werra
Zaakceptował(a): Szymon Werra
Artykuł był czytany: 290 razy