Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁSZENIE O WYBORZE OFERTY

Pisz, 17 stycznia 2014 r..

 

 

SP1.351.1.2014.

 

 

OGŁSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę mięsa i wędlin do stołówki szkolnej przy szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  w przedmiocie zamówienia: „Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  Piszu w okresie od 20.01.2014r. do 31.12.2015r.” zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu i wykluczeniu.

 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Hurtownię Mięsa i Wędlin Jerzy Stomski z siedzibą w Piszu, przy ul. Mazurskiej 3, za łączną cenę – 60.655,79 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszelkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Oferowana cena

Liczba punktów

1.

„Franko”  Dystrybucja Sp. z o.o.            15-111 Białystok al. 1000-lecia p.p.4

60.686,75 zł

99,95

2.

Hurtownia Mięsa i Wędlin  Jerzy Stomski 12-200 Pisz ul. Mazurska 3

60.655,79 zł

100,00

 

 

Zamawiający Informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa może zostać zawarta przed upływem 5 – dniowego terminu od niniejszego ogłoszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Piszu

mgr Szymon Werra

Data powstania: piątek, 17 sty 2014 15:34
Data opublikowania: piątek, 17 sty 2014 15:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 lut 2014 14:59
Opublikował(a): Szymon Werra
Zaakceptował(a): Szymon Werra
Artykuł był czytany: 874 razy