Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Mikołaja Kopernika w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: sp1pisz.bip..hi.pl  oraz sp1.pisz.pl

Data publikacji strony internetowej sp1pisz.bip.hi.pl : 02.10.2017 r.

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data publikacji strony internetowej zsp.pisz.pl : 02.10.2017 r.

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.                     o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści częściowo niedostępne – dokumenty do pobrania.

Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

 

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Kontaktować można się za pomocą e-maila sp_1_pisz@wp.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 87 4232522. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
  2. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
  3. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
  4. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna

 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu przy ul. Klementowskiego 2

 

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Klementowskiego oraz Mickiewicza. Do wejścia głównego prowadzi jeden schodek.

 

Przy wejściu głównym  brak podjazdu dla wózków.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące.

 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko  łącznik i sala gimnastyczna.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy sali gimnastycznej po prawej stronie korytarza.

 

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma platformy przyschodowej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu przy ul. Dworcowej 7

 

Do budynku prowadzą dwa  wejścia: od ulicy Dworcowej i od strony placu zabaw.  Do wejścia głównego prowadzą  pojedyncze schodki. 

Brak podjazdó dla wózków.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące.

                                                                                                                                            

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze . 

 

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma platformy przyschodowej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie w pierwszym korytarzu od wejścia głównego. 

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Data powstania: środa, 31 mar 2021 11:42
Data opublikowania: środa, 31 mar 2021 12:55
Opublikował(a): Szymon Werra
Zaakceptował(a): Szymon Werra
Artykuł był czytany: 281 razy